Ceník

Verze pro tiskVerze pro tiskSend by emailSend by email

 

                             

                               Jednolůžkový pokoj      650,-Kč

                               Dvoulůžkový  pokoj       800,-Kč

                               Třílůžkový pokoj         1 080,-Kč 

                               Čtyřlůžkový pokoj       1 280,-Kč

                               Parkování v objektu         50,-Kč

 

 

 

     Stornovací podmínky v případě zaslání zálohy na ubytování:

 

    - Zákazník má kdykoliv před započetím pobytu právo zrušit rezervovaná místa. Stornování

rezervace provede zákazník písemně doporučeným dopisem. faxem nebo e-mailem. Při stornu

je rozhodující datum odeslání.

    -  Poskytovatel ubytováním je oprávněn v případě zrušení rezervace účtovat stornovací poplatek

na pokrytí škody způsobené dobou, po kterou byly ubytovací kapacity touto rezervací blokovány

pro jiné zájemce.

    -  Poskytovatel ubytování nevyžaduje zaplacení storno poplatků jen ze závažných důvodů jako je

živelná pohroma, úmrtí v rodině nebo hospitalizace (nutno doložit).

     -  V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele

nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

 

     13 - 7 dnů před začátkem pobytu                          storno poplatek 50% ze složené zálohy

       6 - 3 dny před začátkem pobytu                           storno poplatek 80% ze složené zálohy

       2 - 0 dny před začátkem pobytu                           storno poplatek 100% ze složené zálohy

 

     -  Poskytovatel ubytování v případě storno provede vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních

dnů je povinnen vrátit zálohu, ze které budou odečteny stornovací poplatky.